EASTERN STEAMER

por - by Jose Miralles Pol

EASTERN STEAMER, Carga General - General Cargo

En Setubal el 21 Septiembre 2003 - At Setubal on 21 September 2003

1982 - 7066 grt

SA Juliana Constructora Gijonesa, Gijón (278)

como/as PARDELA

87 LUX COLONIAL

89 EASTERN STEAMER


Esta página ha sido creada el 26 Agosto 2004 - This page was created on 26 August 2004

Volver a - Flota Mercante Española

Return to - Spanish Merchant Fleet