YAIZA

por - by Aitor González

YAIZA, Frigorífico - Reefer

En Vigo el 10 Septiembre 2004 - At Vigo on 10 September 2004

1978 - 2477 grt

Enrique Lorenzo y Cia SA, Vigo (387)

como/as SIERRA GUADARRAMA

04 YAIZA

mas fotos a media luz - more pics at twilight


This page was created on 5 October 2005 - Página creada el 5 Octubre 2005

© SHIPS OF THE WORLD

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet