NAVIA

NAVIA, Remolcador - Tug

En Gijón el 16 Abril 2003 - At Gijón on 16 April 2003

1998 - 358 gt

Astilleros Armón SA, Navia (474)

para - for

Remolques Gijoneses SA, Gijón


Esta página ha sido creada el 25 Agosto 2003 - This page was created on 25 August 2003

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet