PLATERAS

PLATERAS, Ganguil - Hopper

por - by Juan Carlos Cilveti Puche

En Málaga el 4 Noviembre 2005 - At Málaga on 4 November 2005

1980 - 619 grt

A Vuyk & Zonen's Scheepswerven BV, Capelle a/d Ijssel (885)

como/as SEA SPLITTER 1

81 ALMEJA

88 PLATERAS


This page was created on 6 December 2005 - Página creada el 6 Diciembre 2005

Volver a - Flota Mercante Española

Return to - Spanish Merchant Fleet

© SHIPS OF THE WORLD